Vi hittar möjligheter i svårigheterna!

 

Tillsammans hittar vi barnens strategier för att kunna möta framtida utmaningar på bästa möjliga sätt!

Vår pedagogik bygger på medvetenhet, en medveten miljö för att minimera distraktioner från det vi vill att barnen har fokus på, genomtänkta samlingar med ett syfte, ett tydligt upplägg och ett rekflekterande förhållningssätt grundat på observationer av barnen i varierade situationer. Vi anpassar såväl bemötandet som aktiviteterna efter varje barns individuella behov och personliga utmaningar.

Vi har engagemanget, tiden och kompetensen att ge vidare på olika sätt i en meningsfull verksamhet till barnen, att sätta ord på deras dagar och bygga vidare till något bättre! Vår arbetsglädje smittar av sig till vardagsglädje för barnen och familjerna!

Barnens grundläggande känsla för sina förmågor och brister byggs tidigt och för att få självkänslan att växa på ett positivt sätt bekräftar vi och ger ofta tydlig återkoppling.

För att möjliggöra att kunna fungera bättre framöver lär vi barnen strategier och verktyg att själva undvika situationer som kan gå fel och nycklar till samvaron och kommunikationen som de tar med sig genom sin skoltid och framtid.

En speciell förskola för våra speciella och unika barn!