Sjukdomsråd

 

Om barnet under vistelse i förskoleverksamheten blir sjukt eller om det händer en olycka tar vi i personalen kontakt med er föräldrar. Därför är det viktigt att vi har aktuella telefonnummer till er och gärna även andra kontaktpersoner i barnets nätverk. Om ert barn blir sjukt hemma ber vi er ringa och meddela oss på förskolan 08-7580071 mellan kl. 8-9 samma dag. Meddela oss även dagen innan, senast 16.00 att ert barn kommer tillbaka dagen därpå.

 

Det är barnets allmäntillstånd som är avgörande för om barnet ska vara hemma från förskolan. Barnet ska orka delta i vardagliga aktiviteter inom – och utomhus i förskoleverksamheten.

 

Smittospridning är ytterligare en anledning till att barnet inte skall vistas på förskolan.
Tänk på de andra barnens och pedagogernas utsatta situation i arbetsmiljön.

 

Feber
Barn med feber ska vara hemma. Låt ditt barn få en feberfri dag hemma innan det återgår till barngruppen. Feber skall mätas utan febernedsättande medicin i kroppen som t.ex. Alvedon.

 

Förkylning
Snuva, hosta och halsont sprids mest genom droppinfektion från näsa och hals. Allmäntillståndet är avgörande för om ditt barn kan vara i barngruppen. Barnet ska orka delta i våra aktiviteter. Påverkas barnets nattsömn av infektionen kan barnet behöva någon extra dags vila i hemmet.

 

Magsjuka
I det akuta skedet ska ditt barn vara hemma. Barnet kan återgå till förskolan när det ätit normalt och haft normal avföring under två dygn. Smittsamheten vid magsjuka är hög. Rekommendationen är även att syskon i förskoleåldern också stannar hemma.

 

Ögoninflammation
Om ditt barn har variga och kletiga ögon bör det vara hemma tills symptomen upphört.

 

Svinkoppor
Vid fuktiga hudförändringar bör ditt barn vara hemma. Barnet smittar tills såren är läkta och skorpan lossnat, därefter kan barnet vanligen återgå till förskoleverksamheten.

 

Vattkoppor
Smittsamheten vid vattkoppor är mycket stor och vattkoppor smittar 1-2 dagar innan utslagen uppträder, till en vecka efteråt. Vattkoppor sprids genom luftburen droppsmitta. Klådstillande och eventuellt febernedsättande lindrar symptomen. Det är viktigt att ditt barn stannar hemma vid vattkoppor. När krustorna torkat in helt är barnet smittfritt, men det är återigen barnets allmäntillstånd som avgör när barnet kan återgå till förskolan och orka med de dagliga aktiviteterna.

 

Springmask
Springmask ska behandlas med läkemedel. Behandlat barn kan vara på förskolan. Det är bra om ni föräldrar meddelar oss på förskolan om ert barn har fått springmask för att minska spridningen.

 

Huvudlöss
Huvudlöss skall behandlas med preparat som finns på apoteket. Barnet bör finkammas med luskam och inspekteras dagligen under två veckor. Personer i barnets närhet bör även kammas. Behandlat barn kan vara på förskolan. Det är bra om ni föräldrar meddelar oss på förskolan om ert barn har fått löss för att minska spridningen.

 

Medicinhantering
Det är er förälders ansvar att sköta medicinering vid behov. I undantagsfall kan detta göras på förskolan, vilket då kräver en särskild blankett med föräldrarnas godkännande och underskrift.

 

Råden är hämtade ur Smitta i Förskolan, Socialstyrelsen 2008.