Välkommen till Pilgårdens förskola, där alla trivs!

 

Vårt mål är att våra barn ska utvecklas, trivas, ha roligt och ges förutsättningar för gemenskap och fungerande sociala relationer, enligt förskolas läroplan.

Barnen ska finna vägar till språk och kommunikation, utvecklas socialt och få en god självkänsla.

 

Om oss

Vårt arbete grundar sig i att på bästa sätt möta barnens individuella behov utifrån en tydlig, medveten struktur och ramar, med en variation av verktyg som ex. bildstöd, & teckenstöd.

Målet är att skapa förutsättningar för personen att bli delaktig och så självständig som möjligt i olika situationer och aktiviteter livet igenom.

Vi utgår ifrån förskolans läroplan Lpfö 98 (rev 2016) & vårt bemötande och våra planeringar för barnen och får fortlöpande relevant kompetensutbildning och uppdatering kring aktuella rön/arbetssätt inom allmän förskola och specialpedagogikområdet.

I vår verksamhet har vi olika aktiviteter som lekar, samling, rörelse, skapande, utflykter och  kulturinslag anpassade utifrån barnens behov och möjligheter. Ett tydligt fokus ligger på kognitiv träning, begreppsbildning, jag-stärkande och samspelsövningar såväl i grupp som enskilt.

Att stödja barnen i vardagssituationer och social samvaro är ett medvetet arbete som vi arbetar dagligen kring.

Förskolan ligger i centrala Täby. Förskolan drivs utifrån Täby kommuns riktlinjer för enskilda verksamheter. Barnomsorgsavgift enligt den maxtaxa som gäller i hemkommunen.

  • Vi vänder oss till barn i åldern 1 – 6 år.
  • Vi arbetar med bred kompetens och erfarenheter av alla barn, oavsett behov och utmaningar.
  • Våra avdelningar har en tydlig struktur, anpassad miljö och hög tillgänglighet.
  • Vi har ett specialpedagogiskt tänk.
  • Personalen har bred kompetens och flerårig erfarenhet.